Accu-onderhoud

Topstallingen Logo FC 300x138Voor stalling moet u de accu uitnemen.

De caravanaccu kunt u thuis (vorstvrij) bewaren. Voor opslag kunt u de accu het beste minimaal tien dagen aansluiten aan een oplader. Een zogenaamde onderhoudslader kan daarna aan de accu aangesloten blijven. Maar ook die kunt u daarna per maand een paar dagen aanzetten. Zo blijft de accu vol en is deze ook minder gevoelig voor vorst. Maak een accu voor opslag altijd even schoon aan de bovenzijde. Gebruik daarvoor een licht sopje van lauw water. Voorkom dat waswater in de accu loopt, bijvoorbeeld door een vochtige doek te gebruiken.

Accu TIP 1: Gebruik geen vaseline op accupolen.

Zet een accu tijdens laden altijd op een geventileerde plaats. Tijdens het laden van lood/zuur accu’s kan zogenaamd knalgas ontstaan. Dit is een licht explosief gas dat met kracht, met een scherpe knal kan ontploffen door ontbranding door zelfs statisch geladen kleding.

Accu TIP 2: Haal batterijen uit gebruikers voor uw caravan, camper of vouwwagen de stalling in gaat. Lege batterijen beschadigen de elektronica van uw apparaten.

Een AGM-accu kan, mits volledig opgeladen, schoon en losgekoppeld, vorstvrij zonder laden overwinteren. Daarna moet deze accu – eigenlijk geldt dat voor elk accutype – voor gebruik volledig opgeladen zijn. Raakt een AGM-accu toch 100% leeg, ga dan naar een accuspecialist om ‘m te laten activeren. Meestal lukt opstarten voor opnieuw opladen, van een lege AGM-accu, niet met huis-, tuin-, en keukenopladers. Als die aangeven dat de accu defect is, dan is dat meestal toch niet het geval.

Accu TIP 3: Soda(poeder) neutraliseert eventueel gemorst accuzuur.

©SERV-Media